e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 163 邑 ấp [9, 12] U+9106
Show stroke order vận
 yùn
♦(Danh) Tên một ấp của nước Lỗ đời xưa, thuộc địa phận tỉnh Sơn Đông bây giờ.
♦(Danh) Họ Vận.