e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 162 辵 sước [11, 15] U+906D
36973.gif
Show stroke order tao
 zāo
♦(Động) Gặp, bị. ◎Như: tao phùng ý ngoại gặp gỡ bất ngờ, tao đáo ám hại bị ám hại. ◇Cao Bá Quát : Mỗi liên xỉ thiệt thường tao ngã (Cấm sở cửu nguyệt ) Thương cho ta mỗi lần gặp cái vạ miệng lưỡi.
♦(Danh) Vòng. ◎Như: chu tao khắp vòng.
♦(Danh) Lượt, chuyến. ◎Như: kỉ tao mấy lượt rồi? ◇Tây sương kí 西: Tiểu sinh tựu vọng ca ca nhất tao (Đệ nhất bổn , Đệ nhất chiết) Tôi hãy sang thăm anh tôi một chuyến.


1. [周遭] chu tao