e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 162 辵 sước [8, 4] U+9030
Show stroke order du
 yóu
♦§ Như chữ du (dạng cổ).