e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 162 辵 sước [7, 11] U+900D
Show stroke order tiêu
 xiāo
♦(Động) § Xem tiêu dao .


1. [逍遙] tiêu dao, tiêu diêu