e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 162 辵 sước [4, 8] U+8FD3
Show stroke order nhạ
 yà
♦(Động) Đón rước, mời đón. ◇Tô Mạn Thù : Di thị tức xuất nhạ dư mẫu (Đoạn hồng linh nhạn kí ) Dì liền ra đón mẹ tôi.
♦(Động) Nghênh đánh, chống trả. ◇Thư Kinh : Phất nhạ khắc bôn (Mục thệ ) Chẳng đánh lại được thì thua chạy.
♦§ Thông nhạ .