e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 157 足 túc [11, 7] U+8E54
Show stroke order tạm
 zhàn
♦§ Như chữ tạm .