e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 156 走 tẩu [10, 17] U+8DA8
36264.gif
Show stroke order xu, xúc
 qū,  cù,  qù,  cǒu
♦(Động) Đi nhanh, đi tới phía trước. ◎Như: xu tiền đi dẫn đường trước. ◇Liêu trai chí dị : Nhất nữ tử bộ xu tương tòng (Phong Tam nương ) Một thiếu nữ đi theo bén gót.
♦(Động) Nhắm tới (mục đích, phương hướng). ◎Như: xu cát tị hung .
♦(Động) Hùa theo, xu phụ. ◎Như: xu viêm phụ thế .
♦(Động) Thuận theo, tuân theo.
♦(Động) Theo lễ xưa đi trên đường, khi qua mặt ai mà muốn tỏ lòng tôn kính, thì phải đi những bước ngắn và nhanh. ◇Luận Ngữ : Tử kiến tư thôi giả, miện y thường giả, dữ cổ giả, kiến chi, tuy thiếu, tất tác; quá chi, tất xu , , , ; (Tử Hãn ) Khổng Tử thấy người mặc áo vải sô gai (có tang), người mặc lễ phục, cùng với người mù, thấy những người đó, dù nhỏ tuổi, ông cũng đứng dậy; đi qua mặt họ thì ông rảo bước (để tỏ lòng kính trọng).
♦(Động) Mong tìm. ◇Quản Tử : Vi thần giả bất trung nhi tà, dĩ xu tước lộc , 祿 (Trụ hợp ) Làm bề tôi không trung thành và gian dối, để mong tìm tước lộc.
♦(Động) Đuổi theo, truy cản. ◇Lã Thị Xuân Thu : Ư thị tương dữ xu chi, hành tam thập lí, cập nhi sát chi , , (Tất kỉ ) Liền cùng nhau đuổi theo ông ấy, đi ba mươi dặm, bắt kịp mà giết đi.
♦(Danh) Hướng đi, quy hướng (nói về ý chí, hành động). ◇Mạnh Tử : Tam tử giả bất đồng đạo, kì xu nhất dã. Nhất giả hà dã? Viết nhân dã , . ? (Cáo tử hạ ) Ba ông tuy không đi cùng một đường, nhưng hướng đi vẫn là một. Một này là gì? Tức là đức Nhân vậy. § Tam tử ba ông: Bá Di , Y Doãn , Liễu Hạ Huệ .
♦Một âm là xúc. § Thông xúc .


1. [趨向] xu hướng 2. [趨勢] xu thế