e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 156 走 tẩu [8, 15] U+8DA3
36259.gif
Show stroke order thú, xúc
 qù,  cù,  qū,  cǒu,  zōu
♦(Danh) Điều vui thích. ◎Như: ý thú điều suy nghĩ vui thích, hứng thú sự vui thích. ◇Nguyễn Trãi : Tam thập niên tiền triều hải thú, Tư du kì tuyệt thắng Tô tiên , (Vọng Doanh ) Cái thú chơi hồ biển ba mươi năm trước, Chuyến đi chơi này tuyệt lạ, hơn cả (chuyến đi Xích Bích) của ông tiên họ Tô (tức Tô Đông Pha ).
♦(Danh) Việc làm, hành động. ◇Liệt Tử : Nhữ tiên quan ngô thú, thú như ngô, nhiên hậu lục bí khả trì, lục mã khả ngự , , , (Thang vấn ) Nhà ngươi trước hãy xem tư thế của ta chạy ra sao, làm như ta làm, rồi sau mới cầm được sáu dây cương, chế ngự được sáu con ngựa.
♦(Danh) Khuynh hướng (nói về ý chí, hành động). ◎Như: chí thú .
♦(Danh) Ý, ý vị. ◎Như: chỉ thú . ◇Liệt Tử : Khúc mỗi tấu, Chung Tử Kì triếp cùng kì thú , (Thang vấn ) Bài nhạc mỗi lần gảy lên, Chung Tử Kì đều thấu hiểu hết ý vị của nó.
♦(Danh) (Thuật ngữ Phật giáo) Nơi chúng sinh đi đến trong vòng luân hồi. ◇Huyền Trang : Ngã cầu Phật thánh quả, ngã học Phật năng xả. Thị thân như hưởng, thị thân như phao, lưu chuyển tứ sanh, khứ lai lục thú, túc khế hoằng thệ, bất vi vật dục , . , , , , 宿, (Đại Đường Tây vực kí 西, Kiêu tát la quốc ).
♦(Hình) Có thú vị, có hứng thú. ◎Như: thú sự công việc thú vị.
♦(Động) Rảo tới, đi mau tới chỗ đã định. § Thông xu . ◇Liệt Tử : Nông phó thì, thương thú lợi , (Lực mệnh ) Nhà nông thì theo thời tiết (mà làm ruộng), người buôn bán thì nhanh chân kiếm lời. ◇Quốc ngữ : Tam quân chi sĩ giai tại, hữu nhân năng tọa đãi hình nhi bất năng diện di? Thú hành sự hồ! , ? ! (Tấn ngữ tam ).
♦(Động) Bước ngắn đi nhanh tới trước (một loại lễ kính thời xưa). ◇Vương Vũ Xưng : Phủng nhật quang tiên cập, Tham thiên lễ bất thú , (Ngũ lão phong ).
♦Một âm là xúc. (Động) Thúc giục, thôi thúc. § Thông xúc . ◇Sử Kí : Xúc Nghĩa Đế hành (Hạng Vũ bổn kỉ ) (Hạng Vương) Thúc giục Nghĩa Đế lên đường.
♦(Phó) Lập khắc, tức thì. ◇Sử Kí : Nhược bất thú hàng Hán, Hán kim lỗ nhược, nhược phi Hán địch dã , , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Nhà ngươi không đầu hàng quân Hán ngay tức thì, thì Hán sẽ bắt sống ngươi, ngươi không phải là địch thủ của Hán đâu!


1. [打趣] đả thú 2. [理趣] lí thú 3. [沒趣] một thú 4. [趣聞] thú văn