e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 149 言 ngôn [6, 13] U+8A66
35430.gif
Show stroke order thí
 shì
♦(Động) Thử. ◎Như: thí dụng thử dùng, thí hành thử thực hiện.
♦(Động) Thi, so sánh, khảo nghiệm. ◎Như: khảo thí thi xét khả năng.
♦(Động) Dùng. ◇Luận Ngữ : Ngô bất thí, cố nghệ , (Tử Hãn ) Ta không được dùng (làm quan), cho nên (học được) nhiều nghề.
♦(Động) Dò thử. ◇Thủy hử truyện : Giá thị tổ sư thí tham thái úy chi tâm (Đệ nhất hồi) Đó là sư tổ (muốn) dò thử lòng thái úy.


1. [口試] khẩu thí 2. [試圖] thí đồ 3. [試金石] thí kim thạch