e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 149 言 ngôn [4, 11] U+8A2D
35373.gif
Show stroke order thiết
 shè
♦(Động) Sắp bày, đặt bày. ◎Như: trần thiết sắp đặt. ◇Hồng Lâu Mộng : Đại tử đàn điêu li án thượng thiết trước tam xích lai cao thanh lục cổ đồng đỉnh , (Đệ tam hồi) Trên án thư gỗ đàn hương chạm con li, đặt một cái đỉnh đồng cổ màu xanh, cao ba thước.
♦(Động) Thành lập, sáng lập. ◎Như: thiết lập đặt nên, dựng nên, thiết quan đặt quan.
♦(Liên) Ví thử, nếu, giả sử. ◎Như: thiết sử 使 ví thử. ◇Tục di kiên chí : Thiết nhược nhân gia vô tự, năng vi trí nhất tử phủ? , Nếu người ta không có con cháu nối dõi, thì có thể cho họ một đứa con không?
♦(Danh) Cỗ bàn.
♦(Hình) To, lớn.


1. [排設] bài thiết 2. [假設] giả thiết 3. [創設] sáng thiết 4. [設備] thiết bị 5. [設定] thiết định 6. [設計] thiết kế 7. [設立] thiết lập 8. [設施] thiết thi 9. [設想] thiết tưởng 10. [陳設] trần thiết