e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 144 行 hành [6, 12] U+8857
34903.gif
Show stroke order nhai
 jiē
♦(Danh) Đường, phố. ◎Như: đại nhai tiểu hạng đường lớn ngõ nhỏ, cuống nhai dạo phố.
♦(Danh) Khu phố chợ tập trung sinh hoạt buôn bán, làm việc theo một ngành nghề nào đó. ◎Như: gia cụ nhai khu bán đồ dùng trong nhà, điện ảnh nhai khu phố điện ảnh.


1. [槁街] cảo nhai 2. [逛街] cuống nhai 3. [華爾街日報] hoa nhĩ nhai nhật báo 4. [街坊鄰舍] nhai phường lân xá