e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 142 虫 trùng [18, 24] U+8836
34870.gif
Show stroke order tàm
 cán
♦(Danh) Con tằm. § Ghi chú: Tằm từ lúc bé lớn lên, tất hai ba lần lột xác, mỗi lần lột xác thì nằm yên hai ba ngày, không ăn không cựa gọi là tằm miên tằm ngủ, ngủ ba bốn lượt mới né kéo kén. Khi kéo xong kén thì hóa ra dũng con nhộng, ít lâu sau lại hóa ra hình như con bướm, cắn thủng kén bay ra, gọi là nga con ngài. Muốn lấy tơ tốt thì thừa lúc con ngài chưa biết cắn kén phải lấy ngay, nếu để quá thì nó cắn đứt, tơ không thành sợi nữa.
♦(Danh) Tàm thất nhà ngục thiến người (vì kẻ bị thiến phải ở buồng kín như buồng tằm).
♦(Phó) Dần dà. ◎Như: tàm thực chư hầu xâm lấn dần đất của các nước chư hầu.
♦(Động) Chăn tằm. ◇An Nam Chí Lược : Nam canh mãi, nữ tàm tích , (Phong tục ) Đàn ông làm ruộng đi buôn, đàn bà nuôi tằm dệt vải.


1. [白殭蠶] bạch cương tàm 2. [耕蠶] canh tàm 3. [殭蠶] cương tàm 4. [臥蠶] ngọa tàm