e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 142 虫 trùng [12, 18] U+87F2
34802.gif
Show stroke order trùng
 chóng
♦(Danh) Ngày xưa dùng để gọi tất cả các loài động vật. ◎Như: vũ trùng loài chim, mao trùng loài thú, đại trùng lão hổ, trường trùng rắn. ◇Thủy hử truyện : Khứ đáo đắc Cảnh Dương cương thượng đả liễu đại trùng, tống khứ Dương Cốc huyện, tri huyện tựu đài cử ngã tố liễu đô đầu , , (Đệ tam thập nhị hồi) Đến đồi Cảnh Dương đánh cọp, khiêng về huyện Dương Cốc, được quan huyện cất nhắc làm đô đầu.
♦(Danh) Sâu bọ. ◇Tây du kí 西: Chỉ bả ngã chủy đương nhất đoạn hắc hủ khô lạn đích thụ, nội trung sanh liễu trùng, tầm trùng nhi cật đích , , (Đệ tam nhị hồi).
♦(Danh) Tiếng gọi khinh miệt người khác. ◎Như: lại trùng đồ làm biếng, khả liên trùng cái thứ đáng tội nghiệp.
♦(Danh) Tai họa về sâu bọ. ◇Cựu Đường Thư : Thị tuế, thiên hạ tứ thập dư châu hạn cập sương trùng, bách tính cơ phạp, Quan Trung vưu thậm , , , (Cao Tông kỉ hạ ).
♦(Danh) Tên ấp nước Chu thời Xuân Thu.
♦(Danh) Họ Trùng.


1. [爬蟲類] ba trùng loại 2. [胞子蟲] bào tử trùng 3. [昆蟲] côn trùng