e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 142 虫 trùng [11, 17] U+87C6
Show stroke order
 má,  mò
♦(Danh) § Xem hà mô .


1. [蝦蟆] hà mô