e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 142 虫 trùng [6, 12] U+86D9
34521.gif
Show stroke order oa
 wā,  jué
♦(Danh) Ếch, nhái. § Con ếch tục gọi là kim tuyến oa , là điền kê , là thủy kê tử . Con chẫu gọi là thanh oa , lại gọi là vũ oa . Con cóc gọi là thiềm thừ . Ễnh ương gọi là hà mô . Giống ếch, giống chẫu hay kêu hay giận cho nên tiếng nhạc dâm gọi là oa thanh , phát cáu gọi là oa nộ .