e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [16, 20] U+85FB
Show stroke order tảo
 zǎo
♦(Danh) Rong, chỉ chung các thứ cỏ mọc ở dưới nước. ◎Như: hải tảo rong biển.
♦(Danh) Vẻ đẹp, hình thức hoa lệ. § Rong có văn vẻ, cổ nhân dùng để trang sức mũ áo, cho nên cái gì dùng làm cho đẹp đều gọi là tảo. ◇Tào Thực : Hoa tảo phồn nhục (Thất khải ) Vẻ hoa lệ đầy dẫy sặc sỡ.
♦(Danh) Văn chương, văn từ. ◎Như: từ tảo văn chương. Cũng viết là . ◇Lục Cơ : Gia lệ tảo chi bân bân (Văn phú ) Khen văn chương tươi đẹp, hợp cách (hình thức và nội dung cân đối).
♦(Động) Phẩm bình nhân vật gọi là phẩm tảo hay tảo giám .