e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [11, 15] U+852D
Show stroke order ấm, âm
 yìn,  yīn
♦(Danh) Bóng cây, bóng rợp. ◇Tuân Tử : Thụ thành ấm nhi chúng điểu tức yên (Khuyến học ) Cây thành bóng rợp nên đàn chim tới đậu nghỉ vậy.
♦(Danh) Bóng mặt trời, ngày tháng trôi qua. ◇Tả truyện : Triệu Mạnh thị ấm (Chiêu nguyên niên ) Triệu Mạnh nhìn bóng ngày qua.
♦(Danh) Ân đức che chở. § Thông . ◎Như: tổ ấm phúc trạch của tổ tiên để lại. § Phép ngày xưa cứ ông cha làm quan to, con cháu được tập ấm ra làm quan, gọi là ấm sinh , ấm tử , ấm tôn .


1. [蔭補] ấm bổ 2. [蔭生] ấm sinh, ấm sanh 3. [遺蔭] di ấm