e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [5, 9] U+8305
33541.gif
Show stroke order mao
 máo
♦(Danh) Cỏ tranh, lá dùng lợp nhà, rễ dùng làm thuốc và đánh dây. ◇Nguyễn Du : Nhất đái mao tì dương liễu trung (Nhiếp Khẩu đạo trung ) Một dãy nhà tranh trong hàng dương liễu.
♦(Danh) Rơm rác, nói ví cảnh nhà quê. ◎Như: thảo mao hạ sĩ kẻ sĩ hèn ở nhà quê.
♦(Danh) Họ Mao. ◎Như: Đời nhà Hán có Mao Doanh và hai em là Chung, Cố tới ở núi Cú Khúc , gọi là tam mao quân . Vì thế núi này có tên là Mao sơn .


1. [白茅] bạch mao 2. [香茅] hương mao