e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [5, 9] U+82FB
Show stroke order phù
 fú,  pú
♦(Danh) Cỏ phù, thân như dây sắn, lá tròn như bông tai, màu đỏ, mọc thành bụi. cũng gọi là cỏ mắt quỷ.
♦(Danh) Họ Phù.


1. [萑苻] hoàn phù