e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 130 肉 nhục [9, 13] U+8170
33136.gif
Show stroke order yêu
 yāo
♦(Danh) Eo, lưng. ◇Nguyễn Du : Lục ấn triền yêu minh đắc ý (Tô Tần đình ) Ấn tướng quốc sáu nước giắt lưng reo đắc ý.
♦(Danh) Tục gọi quả cật (trái thận) là yêu tử .
♦(Danh) Phần ở lưng chừng của sự vật: eo, sườn, v.v. ◎Như: hải yêu eo bể, san yêu lưng chừng núi, sườn núi, lang yêu eo hành lang.
♦(Danh) Lượng từ: ngày xưa đơn vị dây lưng gọi là yêu . ◎Như: đái nhất yêu mang một dây lưng.
♦(Động) Đeo trên lưng. ◇Liêu trai chí dị : Yêu cung thỉ tương ma kiết (Kim hòa thượng ) Cung tên đeo lưng, va chạm lách cách.


1. [折腰] chiết yêu