e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 130 肉 nhục [7, 11] U+811B
Show stroke order hĩnh
 jìng,  kēng
♦(Danh) Cẳng chân, từ đầu gối đến chân. § Tục gọi là tiểu thối . ◇Nguyễn Du : Tính thành hạc hĩnh hà dung đoạn (Tự thán ) Chân hạc tánh vốn dài, cắt ngắn làm sao được.