e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 128 耳 nhĩ [12, 18] U+8074
Show stroke order thính
 tīng
♦Cũng như chữ thính .