e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 124 羽 vũ [4, 10] U+7FC1
32705.gif
Show stroke order ông
 wēng,  wěng
♦(Danh) Cha. ◇Sử Kí : Ngô ông tức nhược ông, tất dục phanh nhi ông, tắc hạnh phân ngã nhất bôi canh , , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Cha ta tức là cha ngươi, ngươi muốn nấu cha ngươi thì chia cho ta một bát canh. § Ghi chú: Lời của Hán Vương nói khi Hạng Vũ định giết Thái Công là cha của Hán Vương.
♦(Danh) Nàng dâu gọi cha chồng là ông, con rể gọi cha vợ cũng xưng là ông. ◎Như: ông cô cha mẹ chồng, ông tế 婿 cha vợ và con rể. ◇Phù sanh lục kí : Ninh thụ trách ư ông, vật thất hoan ư cô dã , (Khảm kha kí sầu ) (Em) thà chịu cha khiển trách, chớ đừng làm mất lòng mẹ.
♦(Danh) Tiếng tôn xưng đàn ông lớn tuổi. ◎Như: lão ông ông già, Lí ông ông già Lí, ngư ông lão chài. ◇Nguyễn Du : Đồng du hiệp thiếu tẫn thành ông (Thăng Long ) Bạn bè hào hiệp lúc nhỏ đều thành những ông già.
♦(Danh) Tiếng tôn xưng đối với người đàn ông. ◇Đỗ Phủ : Thủ tiếu đồng học ông, Hạo ca di kích liệt , (Tự kinh phó Phụng Tiên huyện ) Các ông bạn đồng song cười nhạo ta, Ta càng ca vang hăng tợn nữa.
♦(Danh) Lông cổ chim.
♦(Danh) Họ Ông.


1. [白頭翁] bạch đầu ông 2. [冰翁] băng ông 3. [不倒翁] bất đảo ông 4. [翁仲] ông trọng 5. [仙翁] tiên ông