e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 120 糸 mịch [5, 8] U+7EC8
32456.gif
Show stroke order chung
 zhōng
♦Giản thể của chữ .