e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 120 糸 mịch [4, 10] U+7D0A
32010.gif
Show stroke order vấn
 wèn,  wěn
♦(Hình) Rối, loạn. ◇Thư Kinh : Hữu điều bất vấn , (Bàn Canh thượng ) Có ngành thớ không rối.
♦(Hình) Phồn thịnh.