e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 118 竹 trúc [6, 12] U+7B51
31569.gif
Show stroke order trúc
 zhú,  zhù
♦(Danh) Tên một nhạc khí. ◇Chiến quốc sách : Cao Tiệm Li kích trúc, Kinh Kha hòa nhi ca , (Yên sách tam ) Cao Tiệm Li gảy đàn trúc, Kinh Kha họa theo mà ca.
♦Giản thể của chữ .