e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 118 竹 trúc [2, 8] U+7AFA
31482.gif
Show stroke order trúc, đốc
 zhú,  dǔ
♦(Danh) Tên gọi tắt của Thiên Trúc nước Thiên Trúc, tức là nước Ấn Độ bây giờ. § Tức là chỗ sinh ra Phật tổ, nên gọi nước Phật là nước Trúc.
♦Một âm là đốc. (Động) Hậu đãi. § Thông đốc . ◇Khuất Nguyên : Tắc duy nguyên tử, đế hà đốc chi? , (Thiên vấn ) Tắc là con đầu, sao nhà vua hậu đãi ông ta?