e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 115 禾 hòa [9, 14] U+7A27
Show stroke order hễ, hệ, khiết
 xì,  qiè
♦§ Xưa mượn dùng làm chữ hễ .
♦Một âm là khiết. (Danh) Thân cây lúa.