e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 115 禾 hòa [7, 12] U+7A03
Show stroke order phù
 fū,  fú
♦(Danh) Trấu (vỏ các loại cốc như lúa, mạch, đạo, v.v.).