e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 115 禾 hòa [5, 10] U+79D8
31192.gif
Show stroke order
 mì,  bì,  bié
♦§ Tục dùng như chữ .


1. [隱秘] ẩn bí