e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 114 禸 nhựu [4, 9] U+79B9
31161.gif
Show stroke order
 yǔ
♦(Danh) Vua nhà Hạ .
♦(Danh) Họ .