e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 113 示 thị [7, 11] U+7984
Show stroke order lộc
祿  lù
♦Cũng như chữ lộc 祿.
♦Giản thể của chữ 祿.