e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 112 石 thạch [9, 14] U+78A7
30887.gif
Show stroke order bích
 bì
♦(Danh) Ngọc bích (màu xanh lục).
♦(Hình) Xanh, xanh biếc. ◎Như: xuân thảo bích sắc sắc cỏ xuân xanh biếc. ◇Bạch Cư Dị : Thục giang thủy bích Thục san thanh, Thánh chủ triêu triêu mộ mộ tình , (Trường hận ca ) Nước sông Thục biếc, núi Thục xanh, Tình quân vương khắc khoải sớm chiều.


1. [碧漢] bích hán 2. [碧虛] bích hư 3. [碧血] bích huyết 4. [碧空] bích không 5. [碧落] bích lạc 6. [碧落黃泉] bích lạc hoàng tuyền 7. [碧梧] bích ngô 8. [碧玉] bích ngọc 9. [碧霄] bích tiêu 10. [碧雲] bích vân