e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 112 石 thạch [5, 10] U+7832
30770.gif
Show stroke order pháo
 pào
♦(Danh) § Cũng như pháo .
♦(Danh) Mặt đất nổi cao lên gọi là đôn ; đôn nhỏ gọi là pháo (thuật ngữ phong thủy).