e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 99 甘 cam [4, 9] U+751A
29978.gif
Show stroke order thậm
 shén,  shí,  shèn
♦(Phó) Rất, lắm. ◇Đỗ Mục : Tần nhân thị chi, diệc bất thậm tích , (A Phòng cung phú ) Người Tần trông thấy (vàng ngọc vứt bỏ), cũng không tiếc lắm.
♦(Đại) Nào, gì. ◎Như: thậm nhật quy lai ngày nào trở về? ◇Hồng Lâu Mộng : Thi chủ, nhĩ bả giá hữu mệnh vô vận, lụy cập đa nương chi vật, bão tại hoài nội tác thậm? , , , (Đệ nhất hồi) Thí chủ, ông giữ con bé này có mệnh không có vận và làm lụy đến cha mẹ, ẵm nó vào lòng làm gì?


1. [甚至] thậm chí 2. [甚麼] thậm ma