e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 98 瓦 ngõa [8, 13] U+7500
Show stroke order trụy
 zhuì
♦(Danh) Bình đất nung miệng nhỏ. ◇Hoài Nam Tử : Bão trụy nhi cấp (Phiếm luận ) Ôm bình mà múc nước.