e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 96 玉 ngọc [12, 16] U+749C
Show stroke order hoàng
 huáng
♦(Danh) Ngọc đẽo như nửa hình tròn (nửa ngọc bích).