e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 96 玉 ngọc [8, 12] U+7435
Show stroke order
 pí
♦(Danh) § Xem tì bà .


1. [琵琶] tì bà