e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 96 玉 ngọc [8, 12] U+742C
Show stroke order uyển
 wǎn
♦(Danh) Uyển khuê ngọc khuê hình tròn không có góc cạnh. § Ngày xưa đi giao hiếu thì cầm ngọc uyển khuê để làm tin.
♦(Danh) Uyển diễm : (1) Ngọc khuê và ngọc diễm. Phiếm chỉ ngọc đẹp. (2) Ví dụ đức tính người quân tử.