e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 94 犬 khuyển [10, 13] U+733F
29503.gif
Show stroke order viên
 yuán
♦(Danh) Con vượn. ◇Nguyễn Trãi : Viên hạc tiêu điều ý phỉ câm (Khất nhân họa Côn Sơn đồ ) Vượn và hạc tiêu điều, cảm xúc khó cầm.


1. [白猿] bạch viên