e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 94 犬 khuyển [5, 8] U+72D0
29392.gif
Show stroke order hồ
 hú
♦(Danh) Con hồ (con cáo). § Ghi chú: Da cáo dùng may áo ấm gọi là hồ cừu . Tính cáo đa nghi, cho nên người hay ngờ vực gọi là hồ nghi . Tục truyền rằng giống cáo tài cám dỗ người, cho nên gọi những đàn bà con gái làm cho người say đắm là hồ mị .
♦(Danh) Họ Hồ.


1. [狐疑] hồ nghi