e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 86 火 hỏa [12, 16] U+71D5
29141.gif
Show stroke order yến, yên
 yàn,  yān
♦(Danh) Chim én. § Tục gọi là yến tử hay ô y . ◇Lưu Vũ Tích : Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến, Phi nhập tầm thường bách tính gia , (Ô Y hạng ) Chim én nơi lâu đài họ Vương, họ Tạ ngày trước, Nay bay vào nhà dân thường.
♦(Động) Yên nghỉ. ◎Như: yến tức nghỉ ngơi, yến cư ở yên.
♦(Động) Vui họp uống rượu. § Thông yến , yến . ◎Như: yến ẩm uống rượu.
♦(Hình) Quen, nhờn. ◎Như: yến kiến yết kiến riêng. ◇Lễ Kí : Yến bằng nghịch kì sư (Học kí ) Bạn bè suồng sã khinh nhờn, ngỗ nghịch với thầy.
♦Một âm là yên. (Danh) Nước Yên, đất Yên.
♦(Danh) Họ Yên.


1. [白燕] bạch yến 2. [虎頭燕頷] hổ đầu yến hạm 3. [勞燕分飛] lao yến phân phi