e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [21, 24] U+705E
Show stroke order
 bà
♦(Danh) Sông , phát nguyên từ Thiểm Tây 西, chảy qua Trường An (Trung Quốc). § Trên sông Bá có cầu. Ngày xưa ở Trường An, người ta thường đến đây ngắt cành liễu để tặng nhau lúc chia tay, gọi là chiết liễu .