e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [16, 19] U+7028
Show stroke order lại
 lài
♦(Danh) Dòng nước cạn chảy xiết trên cát hay đá.
♦(Động) Chảy xiết.