e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [13, 16] U+6FA3
Show stroke order cán
 huǎn,  huàn,  hàn,  wǎn,  guǎn
♦§ Cũng như chữ .