e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [10, 13] U+6ED5
Show stroke order đằng
 téng
♦(Động) Nước chảy vọt lên.
♦(Danh) Nước Đằng, một chư hầu của nhà Tây Chu 西 thời xưa, nay ở vào tỉnh Sơn Đông .
♦(Danh) Họ Đằng.