e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [10, 13] U+6EAA
28330.gif
Show stroke order khê
 xī,  qī
♦(Danh) Khe, suối, dòng nước trong núi. ◇Đào Uyên Minh : Duyên khê hành, vong lộ chi viễn cận , (Đào hoa nguyên kí ) Men theo dòng khe mà đi, quên mất đường xa gần.