e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [9, 12] U+6E4D
Show stroke order thoan
 tuān,  zhuān
♦(Danh) Dòng nước chảy xiết. ◇Tạ Linh Vận : Cô khách thương thệ thoan (Thất lí lại ) Khách cô đơn thương xót dòng chảy xiết trôi đi mất.
♦(Hình) Xiết (dòng nước). ◎Như: thoan lưu dòng nước xiết.