e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [9, 12] U+6E25
Show stroke order ác
 wò,  òu,  wū
♦(Động) Thấm ướt, thấm nhuần. ◎Như: kí ưu kí ác được nhiều mưa móc, ý nói được hưởng nhiều ân trạch.
♦(Hình) Dày, đậm. ◎Như: ác đan son dày.