e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [8, 11] U+6DF9
28153.gif
Show stroke order yêm, yểm
 yān,  yǎn
♦(Động) Ngâm nước, ngập nước, chìm đắm. ◇Hàn Ác : Du giáp đôi tường thủy bán yêm (Xuân tận nhật ) Cây du cây giáp chất đống bên tường, nước ngập một nửa.
♦(Động) Kéo dài, để lâu ngày. ◎Như: yêm lưu ở lâu, yêm trệ đọng mãi.
♦(Động) Rịn, thấm. ◎Như: cách chi oa bị hãn yêm đắc nan thụ nách rịn mồ hôi rất khó chịu.
♦(Phó) Sâu xa, sâu sắc. ◎Như: yêm thông thông hiểu sâu xa, học vấn yêm bác học vấn sâu rộng.
♦Một âm là yểm. (Động) Mất, chìm mất.